De communicatie door het aanraken® is een manier om de andere te benaderen op basis van respect, kwaliteit van luisteren, beschikbaarheid en tederheid. Het is een tweejarige opleiding waarin de deelnemers op een diep niveau aan zichzelf werken, om de aanwezigheid bij zichzelf, de kwaliteit van zijn, de affectieve aanwezigheid bij de andere, te laten groeien, algemeen maar vooral op het niveau van het aanraken. Ze confronteert de kandidaat aan diens eigen manier van zijn in contact met de andere en diens eigen archaïsche belevingen op het niveau van het aanraken.

Het gaat niet om het aanleren van een techniek, maar wel om de ontwikkeling van een manier van zijn. Er komt geen enkele techniek (massage, andere,…) aan bod.

Doel van de opleiding

De opleiding heeft als doel om bij de professionele begeleider de kwaliteit van zijn, de aanwezigheid bij zichzelf en de andere te laten toenemen. Ze beoogt de bewustwording van alles wat een rol speelt op het gebied van het aanraken: op het zintuiglijke, relationele, fantasmatische, onbewuste en energetische niveau. Ze leert de deelnemers om hun capaciteiten bij de waarneming en hun kwaliteit van aanwezigheid te ontwikkelen. Op het einde van de opleiding vindt een evaluatie plaats die toegang geeft voor de specialisaties, voor wie dit wenst.

Modaliteiten

Deze opleiding bestaat uit 24 dagen verdeeld over twee jaar. Ze wordt beëindigd met een evaluatie die rechtstreeks toegang geeft voor de specialisaties.

Inhoud van de opleiding

In het eerste jaar ligt de nadruk op het exploreren en ondervinden wat allemaal een rol speelt op het gebied van het aanraken, en dit zowel bij zichzelf als bij de andere. Wat voel ik wanneer ik aanraak en wanneer ik aangeraakt wordt. Wat breng ik teweeg bij de andere als ik deze persoon aanraak. Hoe raak ik aan? Wat is een respectvolle aanraking? Wie manipuleert? In het tweede jaar wordt een weg gegaan van het openen van het hart, het ontwikkelen van een kwaliteit van aanwezigheid bij de andere en het bewustworden van energetische mechanismen, die aanwezig zijn bij het aanraken. De opleiding brengt bij de professionele begeleider een groter bewustzijn teweeg van diens manier van in contact zijn met de andere, maar ook met de eigen archaïsche belevingen op gebied van het voelen. Ze draagt bij tot de ontwikkeling van een gevoel voor de meer subtiele dimensies bij het aanraken.

Opleiders

Voornaamste opleidster

 • Brigitte Dohmen

Mede-opleiders

 • Sander Kirsch
 • Chantal Verdière
 • Maurice Clermont

Toelatingsvoorwaarden

 • Een praktijk hebben en opgeleid zijn op gebied van de relatie met de andere: kinderverzorgster, opvoeder, leraar, verpleger, sociale assistent, kinesitherapeut, geneesheer, vroedvrouw, , begeleidster van de geboorte, psycholoog, stervensbegeleider, massagetherapeut, osteopaat, enz. De opleiding is open voor andere personen, op voorwaarde dat de kandidatuur aanvaard wordt (gelieve een brief te schrijven met uw motivatie).
 • Aangenomen worden in de opleiding na het voorstellen van uw kandidatuur.

Je kandidatuur indienen

Iedere kandidaat die aan de opleiding wil deelnemen dient een gedetailleerd persoonlijk en professioneel curriculum toe te sturen, met inlichtingen over de professionele ervaring, het eventueel afgelegde traject van persoonlijke ontwikkeling, en de motieven waarom men deze opleiding wil volgen.

 • Uw kandidatuur indienen voor de opleidingen in België
 • Uw kandidatuur indienen voor de opleidingen in Québec

Voorwaarden bij het engagement in de opleiding

Iedere kandidaat die aangenomen is engageert zich om:

 • Het jaarlijkse voorziene bedrag te betalen zodra het jaar begonnen is
 • Deel te nemen aan het geheel van de voorgestelde activiteiten
 • Niet meer dan 2 dagen per jaar afwezig te zijn
 • De deontologie te respecteren (wordt uiteengezet tijdens de 1e stage)

Specialisaties

 • Spécialisatie I : De affectieve voorbereiding op de geboorte
 • Spécialisatie II : De affectieve begeleiding van de baby vanaf de geboorte
 • Spécialisatie III : De affectieve verloskunde
 • Spécialisatie IV : De emotionele herbeleving van de geboorte
 • Spécialisatie V : Stervensbegeleiding