Definitie

De affectieve voorbereiding op de geboorte is een voorbereiding op de geboorte die steunt op een relatie van tederheid tussen de drie actoren (baby, moeder, vader). Het doel is een gevoel van veiligheid en autonomie te ontwikkelen bij elk van deze drie partners, door rekening te houden met hun specifieke psychoaffectieve behoeften, door het ervaren van een echte affectieve aanwezigheid, en dit in elke fase van het proces (zwangerschap, bevalling, eerste levensjaar van de baby).

Inhoud

De affectieve voorbereiding op de bevalling stelt aan de ouders voor om een interactieve, liefdevolle relatie met de baby te ontwikkelen gedurende de zwangerschap, zich voor te bereiden om hem tijdens de geboorte op bewuste en tedere wijze te steunen en hem te begeleiden naar zelfstandigheid gedurende zijn eerste levensjaar.

Affectieve voorbereiding op de geboorte

Zich voorbereiden op de geboorte

De ouders bereiden de geboorte van hun baby voor als een proces waar ze alledrie samen doorgaan, als voortzetting van de uitwisselingen tijdens de zwangerschap. Deze vorm van voorbereiding bevordert bij de moeder de ontwikkeling van een gevoel van veiligheid en van haar capaciteit om aan te voelen wat goed is voor haar baby en haarzelf. Haar vertrouwen wordt versterkt in haar eigen mogelijkheden om de baby op de wereld te zetten met de hulp van haar partner en in samenwerking met de aanwezige professionele begeleiders. De ouders krijgen bovendien een psychologische voorbereiding op de bevalling, waarin verschillende aspecten aan bod komen die de bevalling kunnen bemoeilijken. De vader wordt er sterk bij betrokken: hij leert hoe hij zijn vrouw en baby kan vergezellen, voor hen een gevoel van veiligheid kan creëren, en hoe hij zijn vrouw kan helpen om door de angst en de pijn te gaan tijdens de bevalling. Op deze manier is de bevalling geen louter medisch gebeuren, maar wordt ze een unieke gebeurtenis in het leven van het koppel, dat hierdoor diepgaand verrijkt wordt.

De spelletjes, voorgesteld in de affectieve voorbereiding

Door spelletjes communiceren tijdens de zwangerschap: vanaf het begin van de zwangerschap ontwikkelen beide ouders affectieve contacten met de baby via tedere aanraking, hun stem en relationele spelletjes met hun kindje. De reacties van de baby zijn merkbaar vanaf drie maanden zwangerschap. De ouders willen hiermee aan hun nog heel kleine kindje laten voelen dat het voor hen al een persoon is en dat het met liefde en respect verwacht wordt. Ouders en baby leren elkaar ontdekken en waarderen. Zo kan de baby al voor de geboorte een diep gevoel van innerlijke veiligheid ontwikkelen. Deze benadering bevordert de hechting en een heel vroege betrokkenheid van beide ouders. Het helpt de vader om er vanaf het begin heel concreet bij betrokken te zijn.

De spelletjes, voorgesteld in de affectieve voorbereiding