Na zijn geboorte is de baby erg nieuwsgierig naar alles. Maar daarnaast voelt hij ook frustraties doordat hij met de grenzen van zijn lichaam geconfronteerd wordt. Hij moet leren omgaan met de zwaartekracht, daarna de bewegingen leren coördineren in functie van de exploratie van zijn lichaam, de voorwerpen in zijn naaste omgeving en de ruimte waarin hij zich bevindt.

Na de geboorte stellen we aan de ouders voor om hun baby te begeleiden met psychomotorische spelletjes, die de baby zelf opnieuw kan uitvoeren volgens zijn eigen ritme, als hij er klaar voor is.

Zowel in de manier van aankleden, het dragen of wiegen van de baby als in de hulp die we bieden om zijn bewegingen beter te beheersen, moedigen we de baby steeds aan zich zijn gevoel van competentie bewust te worden. Het blijft altijd de bedoeling zijn gevoel van veiligheid te ontwikkelen. Daarom vinden de ontmoetingen plaats met respect en een bereidheid tot luisteren naar de baby, zonder verwachting naar een prestatie toe.

Gedurende zijn eerste levensjaar zijn 6 tot 12 sessies mogelijk, op het ritme van de baby en de ouders. Deze sessies worden individueel of in kleine groepen gegeven.

Affectieve begeleiding van de baby via spelletjes

Bénéfices pour les parents

  • Ils apprennent à décoder les messages relationnels de leur bébé de façon à mieux percevoir et comprendre ses besoins.
  • Ils apprennent les gestes de la vie quotidienne à travers une optique de sécurisation du bébé.
  • Ils apprennent à le guider affectivement sur son chemin d’autonomie, en respectant son rythme, son potentiel et ses centres d’intérêt.
  • Ils prennent conscience des capacités de leur bébé.
  • Ces petits jeux sont des vrais moments de plaisir et d’échanges à 3.

Bénéfices pour les parents et le bébé

Bénéfices pour le bébé

  • Le bébé apprend à découvrir et maîtriser son corps d’une façon ludique et interactive.
  • Il apprend le « mode d’emploi » des mouvements qu’il cherche à maîtriser.
  • Il développe progressivement un sentiment de compétence et donc une confiance en lui.
  • Il se sent soutenu et écouté tant dans ses besoins de sécurité que dans ses besoins d’autonomie.