De geboorte is een intense gebeurtenis, vaak moeilijk, die in onze cellen emoties en gedragspatronen inprent die ons gedurende ons hele leven begeleiden. We kunnen deze geboorte-inprentingen oplossen door ze te herbeleven in een warme en steunende omgeving.

Deze vorm van begeleiding wordt gegeven in de sessies ‘emotionele herbeleving van de geboorte’. De baby vertelt met zijn bewegingen, zijn manier van wenen en gelaatsuitdrukkingen hoe hij zijn geboorte heeft beleefd.

De baby voelt zich gesteund door de affectieve aanwezigheid van zijn ouders en de begeleider.

Deze benadering kan de baby erg helpen als hij het moeilijk heeft, zoals bij vaak huilen, problemen met slapen, angst en onzekerheid.

Naargelang de behoeften van de baby worden een of meer sessies voorgesteld.