Getuigenissen van moeders

De affectieve voorbereiding op de geboorte was voor ons en onze baby een heel verrijkende ervaring bij onze eerste zwangerschap en we hebben heel veel zin om deze mooie benadering opnieuw te beleven tijdens een tweede zwangerschap. Dat is heel belangrijk voor ons.
Geneviève
Een geboorte die anders was, en uitmondde in een intense reis naar het diepste van mezelf… Dank u wel dat u me hebt aangemoedigd om bepaalde deuren te openen…
Cecilia
Wat is het moeilijk om de juiste woorden te vinden die al het geluk, de moed, de rijkdom, de emotie uitdrukken die onze levens zijn komen kruiden bij elk bezoek aan u. Ik wil dus eenvoudig dank u zeggen, maar ‘een zó grote’, zoals de kinderen zeggen… Met veel warme genegenheid.
Veronique
Ik zou ‘Dank u’ willen zeggen, maar de uitdrukking lijkt me heel zwak vergeleken met uw steun en heel de rijkdom van deze begeleiding, die zich volgens mij niet beperkt tot de geboorte, maar veel verder gaat, en bovendien voordelen biedt voor de hele familie. Dus, aangezien ik geen woord vind om u te zeggen hoeveel goeds deze steun me heeft gebracht en nog brengt, zeg ik eenvoudigweg, zoals Leo, met wie het begon, en zoals zijn zusje lijkt te denken: ‘Het is prachtig!’.
Véronique
Dank dat u ons gedurende de zwangerschap van onze dochtertjes hebt begeleid met zoveel warmte, dank vooral om het licht dat we kregen, dat ons toeliet om deze negen maanden te beleven als een pad van licht en bewustzijn, en deze geboorten als een magisch moment. We verheugen er ons op om u binnenkort terug te zien om de verwelkoming van onze kinderen “te verlengen.
Brigitte en Philippe
Ik wil er graag aan toevoegen dat ik, sinds we dit affectief contact hebben uitgediept, zo vaak het gevoel heb dit kindje de mogelijkheid te geven om zich nu al te affirmeren als anders dan wij. Het is indrukwekkend hoezeer ik het gevoel heb dat hij onmiddellijk bereid is tot dit contact, om zich te laten aanspreken door ons en om ons op zijn beurt aan te spreken. Ik kan zijn persoonlijkheid ontdekken en aanvoelen, zoals hij die van mij waarneemt, en dit in een uitwisseling in een gevoel van veiligheid voor ons allebei. Ik vervoeg Jean-Paul: we vinden niets uit zonder hem, we proberen de realiteit samen met hem te beleven, van dag tot dag, onze realiteit, en natuurlijk beelden we ons dingen in, vinden we uit, creëren we, maar in het NU.
Marie Cécile
Ik ben telkens heel ontroerd als ik voel hoe ik tederheid in mijn handen kan leggen, zoals een stroom die van het hart, de ziel, naar de handpalmen gaat en dan naar het centrum van de buik, tot bij de baby.
Voelen dat dit contact echt invloed heeft, rust en eenheid brengt, en mij, de baby en Alfonso, mijn grote liefdes, verenigt… Dat stelt gerust. Het is ook goed om te voelen dat dit contact zacht is voor de baby en voor mezelf: ik kan tederheid voor mezelf toelaten.
Cybille
Een affectieve voorbereiding vol betrokkenheid en liefde…

Tijdens onze eerste zwangerschap was de affectieve voorbereiding op de geboorte voor ons en onze baby een zeer verrijkende ervaring en we hadden heel veel zin om deze mooie benadering opnieuw te beleven tijdens een tweede zwangerschap. Dat was heel belangrijk voor ons.
De affectieve voorbereiding op de geboorte van Clarence gaf aan Frédéric en mezelf de gelegenheid om unieke momenten te beleven, rijk aan affectieve aanwezigheid voor deze tweede baby. Bovendien betrokken we onze dochter Angélique erbij, wat voor haar een manier was om zich te hechten aan haar broertje en van hem te gaan houden, zelfs vóór ze hem kon zien. Er groeide een sterke verbondenheid tussen Angélique en Clarence gedurende de zwangerschap.
Rond de 31ste week van de zwangerschap beleefden we moeilijke momenten, ongerust door de vele contracties. Door aanwezig te blijven bij Clarence en met hem in contact te blijven konden we beter blijven vertrouwen en hem geruststellen.
We voelden goed hoe in de loop van de tijd de hechting en de affectieve band sterker werden. Clarence en wijzelf waardeerden de spelletjes erg. Hij hield enorm van het contact dat Frédéric, Angélique en ik met hem hadden.
Wat nog een heel sterke indruk op ons maakte tijdens deze tweede ervaring, is hoezeer onze baby zich uitgenodigd voelde tijdens zijn geboorte, getuige zijn eigen grote betrokkenheid erbij. Na het fysiologische persen ontspande ik me, en Clarence maakte een grote beweging met zijn hoofd naar mijn bekkenbodem. Hij werkte zelf ook heel hard. Al vanaf zijn geboorte houdt Clarence er enorm van om in contact te zijn met zijn omgeving en hij heeft in zijn blik een aanwezigheid die erg charmeert. Nog eens, we waren echt verwonderd te zien hoezeer we de indruk hadden hem te kennen en hij ons.

Geneviève

Getuigenissen van vaders

De begeleiding die je ons hebt gegeven rond de geboorte van Valentine droeg er sterk toe bij dat we haar komst bij ons sereen konden beleven en waarschijnlijk ook dat ze zich overduidelijk goed voelt. Valentine is in goede conditie, wakker en levendig.
Yves en Sophie
Onwetendheid is een verschrikkelijke angst. Als iemand mijn vragen beantwoordt, is het zoveel gemakkelijker om een zicht te hebben op de weg die moet afgelegd worden… En me te realiseren dat ik per slot van rekening niet de eerste ben die die weg aflegt. Dank ook om me een rol te hebben gegeven in dit statuut van papa, dat soms zo betekenisloos lijkt.
Alexis
Heel veel dank voor deze wonderbaarlijke voorbereiding op de geboorte. Dank zij u heb ik al een hele tijd voor ik op de wereld kwam mijn ouders leren kennen. U hebt hen gebaren en woorden geleerd die me ontspannen en geruststellen. Ik ben een kleine jongen, heel levendig en al heel alert. Ook mijn ouders danken u voor alles.
Arthur
Door de aanbevelingen van een bevriend koppel begonnen we met het volgen van een affectieve voorbereiding tot de geboorte. We kwamen volledig onwetend en een beetje sceptisch op ons eerste onderhoud. Deze sessie was heel verrassend en vol ontdekkingen. Om te beginnen de ontdekking van mijn lichaam. De ontdekking van de affectieve contacten die we met ons kleine mensje kunnen hebben, de spelletjes die we met hem kunnen spelen en ook dat soort taal van het hart die we met ons drieën ontwikkelden, dankzij de raadgevingen van onze begeleidster. Deze benadering heeft ons dichter bij onze baby gebracht, vooral Daniel werd zich veel meer bewust van de aanwezigheid van dat kleine wezen, zijn kind. We hebben nu meer de indruk dat we ons kind met ons tweeën op de wereld gaan zetten. We zijn enthousiast. Onze vrienden hadden gelijk, het is formidabel.
Daniel en Nicole
Ik kan moeilijk de woorden vinden om mijn indrukken goed weer te geven. Het eerste wat me verwonderde was de ontdekking van een ‘relationele realiteit’ tussen deze baby en mezelf. Daarvóór waren er die dromen, verlangens, projecten, die ‘zonder de baby’ een relatie creëerden waarin ik alles domineerde… alleen, het oversteeg mij… Vanaf het begin van dit affectief contact met deze ‘baby-persoon’, is er geen relatie meer zonder hem. Het is een relatie met hem. Dat wil zeggen dat hij als persoon ook de relatie kan ‘richten’ volgens zijn eigen verlangens en ‘stemmingen’. En natuurlijk verandert dat alles. Er is nu een relatie tussen hem, rijk aan zijn eigen korte geschiedenis (maar reeds erfgenaam van een lange voorgeschiedenis) en de volwassene die ik ben en die dus een relatie in het nu beleeft en niet meer in de toekomst. Een andere indruk is zonder twijfel het gevoel van vreugde om al heel concreet tegenover hem mijn vertrouwen uit te drukken in zijn beginnende leven, heel mijn ‘betrokkenheid’ als vader, met hem iets te delen wat GOED is, wat hem een gevoel van veiligheid geeft en hem bevestigt in zijn beginnende geschiedenis.
Jean-Paul