Voorafgaand dient de opleiding “Affectieve voorbereiding op de geboorte®” te zijn gevolgd.

Doel en inhoud van de opleiding

Deze opleiding, enkel bedoeld voor vroedvrouwen en dokters die de opleiding Affectieve voorbereiding op de geboorte®, hebben gevolgd, heeft als doel om de verworvenheden van de affectieve voorbereiding op de geboorte® (kwaliteit van aanwezigheid, uitbreiden van het gevoel, openende bewegingen) te verfijnen en deze toe te passen in verloskundige situaties die dreigen pathologisch te worden (niet tijdig indalen, verkeerde plaatsing van het hoofd van de foetus, stilvallende ontsluiting), en hiermee de condities te creëren voor een normale bevalling.

Modaliteiten

De opleiding duurt 2 dagen, gevolgd door twee keer één dag, met een tussentijd van zes maanden.

Opleiders

Voornaamste opleiders

  • Christiane Mispelaere
  • Chantal Verdière