Doel van de opleiding

Er wordt aangeleerd hoe je koppels kan helpen om hun baby te begeleiden in het verwerven van zijn zelfstandigheid op affectief en psychomotorisch gebied, in het eerste levensjaar, via verschillende relationele spelletjes. Leren de taal van de baby te décoderen en om zijn gevoel van basisveiligheid te ontwikkelen.

Inhoud van de opleiding

Eerste jaar :

De opleiding behandelt de psychologische en psychomotorische ontwikkeling van de baby, de ontwikkeling van de band ouders-kind, de plaats van de vader. Ze leidt op tot de spelletjes waarmee de baby begeleid wordt vanaf de geboorte tot het leren lopen.

Tweede jaar :

In de opleiding wordt het gebruik van draagdoeken aangeleerd, en ook het animeren van kleine groepjes ouders met baby’s. Aan bod komen ook de risicosituaties op gebied van de hechting: een moeilijke bevalling, prematuriteit, handicap, meervoudige zwangerschappen. Er wordt een initiatie gegeven in het begeleiden van baby’s die het moeilijk hebben en in de emotionele herbeleving van de geboorte. Ook het osteopathisch werk met baby’s wordt behandeld.

Opleiders

Voornaamste opleidster

  • Brigitte Dohmen

Mede-opleidsters

  • Bénédicte Guislain
  • Édith Van Cauwenberghe
  • Equipe peau à peau