Voorbereiding op de bevalling

Voorbereiding op de bevalling

De bevalling is op de eerste plaats een natuurlijke en affectieve gebeurtenis. Het is de geboorte van een baby en een familie. Vader, moeder en baby vormen een trio van tederheid, dat zich op affectieve manier voorbereidt, psychologisch en fysiek, op de grote dag van de geboorte.

De baby heeft moed nodig om zijn weg naar de uitgang te vinden. Zijn beide ouders leren hem te begeleiden en zijn voortgang te vergemakkelijken. Maar ze zullen hun aandacht vooral richten op het maximaal geruststellen van de baby tijdens diens ‘geboortewerk’.

De vader leert ook zijn partner steunen, zodat zij haar capaciteiten kan ontplooien om haar baby op de wereld te zetten, in vertrouwen en in goede samenwerking met de zorgverleners.

Vanaf de 5de maand van de zwangerschap worden zo’n 3 tot 6 sessies voorbereiding op de bevalling voorgesteld.

Voordelen voor de moeder

De moeder, die bewust met de baby samenwerkt, kan deze geboorte beleven als een gemeenschappelijk en eendrachtig werk. Ze draagt actief bij om haar kind geboren te laten worden.

Ze werd voorbereid om te begrijpen wat er gebeurt en er zo goed mogelijk mee om te gaan.

Begeleid en gerustgesteld door haar partner, vindt ze in zichzelf de bronnen die haar toelaten om om te gaan met de pijn. Als het zover is, is ze open, aanwezig voor haar kindje en nodigt ze het op die manier uit om geboren te worden.

Voordelen voor de vader

Hij leert zijn vrouw begeleiden, steunen en haar geruststellen tijdens de bevalling.

Hij is een actieve partner bij de bevalling en vindt er beter zijn plaats in.

Hij begrijpt en beleeft de bevalling betrokken, van binnen uit, eerder dan als toeschouwer.

Hij leert de baby begeleiden, geruststellen en stimuleren in diens bewegingen tijdens de geboorte.

Voordelen voor de baby

Hij voelt zich gerustgesteld, begeleid en gesteund in het gaan van de weg van zijn geboorte.

Zijn geboorte is geen eenzame ervaring voor hem.

Daarom zal hij zal er helemaal voor gaan en er actiever aan deelnemen.

Door goed begeleid deze moeilijke weg te gaan kan hij zich bewust worden van zijn eigen potentieel en vaardigheden en zo zijn zelfvertrouwen ontwikkelen.

Voordelen voor het koppel

Het koppel voelt zich echt autonoom en vertrouwt meer op zijn eigen mogelijkheden om de baby op de wereld te brengen.

Het koppel beleeft de bevalling als een ervaring van liefde.