Vereniging voor de affectieve voorbereiding op de geboorte

Affectieve voorbereiding op de geboorte

De Affectieve Voorbereiding op de Geboorte®, een andere manier om de haptonomie toe te passen

Deze benadering omvat ook een affectieve begeleiding van de baby, via spelletjes, vanaf de geboorte tot het leren lopen, met als doel de baby te helpen in de ontwikkeling van zijn zelfvertrouwen.

Deze benadering omvat ook een voorbereiding op de bevalling, zodat de moeder kan groeien in  vertrouwen in haar eigen mogelijkheden om haar baby op de wereld te zetten in een veilige omgeving.  Goed begeleid en gerustgesteld zal ze in zichzelf de nodige hulpbronnen kunnen aanboren om gemakkelijker om te gaan met angst en pijn, vooral als ze voor een natuurlijke bevalling kiest. In deze benadering kan de vader, als hij dat wenst, ook heel actief betrokken zijn. Zo zal de baby zich gedurende heel de bevalling begeleid en ondersteund voelen door beide ouders.

Deze benadering komt voort uit de haptonomie (wetenschap van de affectieve aanraking in een veilig gevoel), en behoudt hiervan de volledige affectieve relatie van de ouders tot het kindje. Deze relatie wordt opgebouwd vanaf het eerste trimester van de zwangerschap, via verschillende interactiespelletjes, door de aanrakingen, stem en de bewuste aanwezigheid van de ouders.  De affectieve voorbereiding op de geboorte® nodigt de ouders uit om samen vreugdevol de baby te verwelkomen.