1. Wanneer begin je er best mee?
 2. Hoeveel sessies zijn er nodig?
 3. Duur van een sessie en tijd tussen de sessies.
 4. Hoe verlopen de sessies?
 5. Is er speciale kledij nodig?
 6. Is de aanwezigheid van de vader noodzakelijk?
 7. Is het nodig om ook de voorbereiding op de geboorte te volgen?
 8. Is het nodig om tegelijk een andere voorbereiding op de bevalling te volgen?
 9. Is er een probleem als je tegelijk ook een andere voorbereiding op de bevalling volgt?
 10. Is de begeleider aanwezig bij de bevalling?
 11. Hoeveel kosten de sessies?
 12. Wat is het verschil met de haptonomie?
 13. Kunnen broers en zussen deelnemen aan de sessies?
 14. Moet je ‘lessen’ volgen om met je baby in de buik te kunnen communiceren?
 15. Hoe kom je te weten wie je kan contacteren om deze voorbereiding te volgen?
 16. Vanwaar komt de affectieve voorbereiding op de geboorte?

1. Wanneer begin je er best mee?

Later beginnen kan ook, maar hoe later je begint, hoe meer je riskeert dat de baby passiever in zijn reacties is. Bovendien heeft de baby later in de zwangerschap ook minder plaats om te bewegen.In die periode zijn de reacties van de baby wel waarneembaar, maar nog heel subtiel. Ze worden geleidelijk preciezer naarmate de baby groeit. Je kunt er best zo vlug mogelijk in de zwangerschap mee beginnen. Tussen drie en vijf maanden zwangerschap kun je voelen hoe de baby met heel zijn lichaam tegen je hand aan komt liggen.De affectieve voorbereiding op de geboorte kan beginnen vanaf de derde zwangerschapsmaand.

2. Hoeveel sessies zijn er nodig?

De eerste sessie dient om kennis te maken en informatie te geven over wat er aan bod zal komen in de volgende sessies. Er zijn 3 tot 5 sessies voor spelletjes met de baby en 4 tot 6 sessies voor de voorbereiding op de bevalling.

Na de geboorte zijn er 3 tot 6 sessies voor de moeder en voor de baby.De begeleiders in de affectieve voorbereiding van de geboorte zullen jullie 6 tot 12 sessies voorstellen, afhankelijk van jullie vragen en behoeften en van hun eigen werkwijze.

3. Duur van een sessie en tijd tussen de sessies 

De sessies vinden om de drie weken plaats (om de twee weken als je later begint).

De sessies duren ongeveer drie kwartier tot een vol uur, soms iets langer.

4. Hoe verlopen de sessies? 

De sessies gebeuren steeds met de beide ouders (behalve voor alleenstaande moeders). De vader is er op alle afspraken bij. Tijdens de zwangerschap gebeuren de sessies individueel, het koppel is dus alleen met de begeleider. Na de geboorte kunnen jullie kiezen tussen individuele sessies of groepssessies met andere ouders en baby’s.

5. Is er speciale kledij nodig?

Neen, het gaat niet om lichaamsoefeningen, maar om de affectieve relatie. Voor de spelletjes met de baby wordt de moeder gevraagd de buik te ontbloten. Het gemakkelijkste is dat zij tijdens de sessies in slip is, en haar bloes omhoog gehouden wordt.

6. Is de aanwezigheid van de vader noodzakelijk? 

Ja. De baby werd door beide ouders verwekt, in de schoot van een liefdesrelatie tussen hen, en heeft er behoefte aan om zijn beide ouders te ontmoeten. Dat is heel belangrijk voor hem. Het helpt hem om zich beter open te stellen voor de wereld, in al haar diversiteit.

7. Is het nodig om ook de voorbereiding op de geboorte te volgen?

Niets is verplicht, het is jullie keuze. Het gaat wel om een globale en samenhangende benadering.

Als jullie affectieve contacten en een dialoog ontwikkelen met de baby tijdens de zwangerschap en geen rekening houden met hem tijdens de geboorte, kan dat voor de baby een gevoel van onveiligheid creëren.

Als jullie verkiezen om een andere voorbereiding op de bevalling te volgen, kunnen jullie altijd met jullie begeleider in affectieve voorbereiding op de geboorte nagaan hoe jullie concreet bij de baby aanwezig kunnen blijven tijdens de geboorte.

8. Is het nodig om tegelijk een andere voorbereiding op de bevalling te volgen ?

De affectieve voorbereiding op de geboorte omvat ook een voorbereiding op de bevalling. Deze verschilt echter van de gebruikelijke voorbereidingen doordat ze het accent legt op het affectieve en rekening houdt met de bewuste en onbewuste psychologische dimensie, een belangrijke plaats toekent aan de vader, de autonomie van het koppel stimuleert, en hun bewuste ondersteunende aanwezigheid  bij de geboorte van hun baby.

Dat is niet nodig, wat je dokter er ook over zegt. Vergeet niet dat een bevalling een natuurlijk en fysiologisch proces is. Je bent gewoon in staat om te bevallen, zelfs zonder voorbereiding op de bevalling. Maar een voorbereiding, van welke aard ook, zal je helpen door de referentiepunten en de ondersteuning die je krijgt.

9. Is er een probleem als je tegelijk ook een andere voorbereiding op de bevalling volgt?

Als dat jou of je dokter een gevoel van veiligheid geeft, waarom niet?

Je moet wel weten dat de voorbereiding op de bevalling, zoals benaderd in de affectieve voorbereiding op de geboorte, niet steunt op het sturen van de ademhaling door de wil. Het is immers moeilijk om tegelijk in het domein te zijn van het hart, het affectieve en dat van de controle door de wil. Dat zijn twee benaderingen die elkaar uitsluiten. Maar tijdens de bevalling kunnen ze wel afgewisseld worden.

10. Is de begeleider aanwezig bij de bevalling?

Ja, als dat jullie keuze is. De voorbereiding steunt op de autonomie van het koppel, dat zijn verantwoordelijkheid opneemt bij het geboorteproces van de baby. Daarom heeft de vader, die de voorbereiding mee volgde, zo’n belangrijke plaats. In die zin gaat de begeleider niet systematisch naar de bevallingen, maar enkel als jullie dat verlangen.

Bovendien zijn niet alle begeleiders beschikbaar om naar de bevallingen te gaan of worden ze niet in alle materniteiten toegelaten. In dat geval kan jullie begeleider jullie de gegevens bezorgen van een collega die wel beschikbaar is om mee te gaan en met wie jullie dan contact kunnen opnemen op het einde van de zwangerschap.

Dit uiteraard naar gelang van de mogelijkheden in jullie streek.

11. Hoeveel kosten de sessies?

De prijs varieert naargelang de begeleider, diens professionele kwalificaties, het al dan niet tussenkomen van de sociale zekerheid in de prestaties, …

Als de gevraagde prijs je buitensporig lijkt, kun je contact opnemen met de vereniging van je regio om na te gaan of dat bedrag overeenkomt met onze deontologie.

Je moet het hem/haar dus vragen. Hou er wel rekening mee dat het gaat om individuele sessies van ongeveer een uur. We hanteren ook de volgende regel die deel uitmaakt van het respect voor de ander: als je niet opdaagt op een afspraak zonder te verwittigen, moet je die betalen.

Als je financiële problemen hebt, kun je er ook over praten met de begeleider. Misschien heeft die de mogelijkheid om uitzonderlijk zijn tarieven te verlagen. Maar richt je zeker tot de vereniging, die je de gegevens zal bezorgen van begeleiders die nog in opleiding zijn.

12. Wat is het verschil met de haptonomie?

De affectieve voorbereiding op de geboorte komt voort uit de haptonomie en heeft hiermee dus een aantal elementen gemeenschappelijk. Het gaat om de aandacht voor de affectieve aspecten, de kwaliteit van de aanwezigheid van de beoefenaar en de noodzaak om aan alle betrokkenen een gevoel van veiligheid te geven..

Het verschil is dat de affectieve voorbereiding op de geboorte ook een voorbereiding omvat op de bevalling, met een analyse van de psychologische aspecten die de bevalling beïnvloeden, dat er ook  lichaamsoefeningen voorgesteld worden aan de moeders na de bevalling, en dat er een unieke vorm van  begeleiding is voor de baby’s na de geboorte .

13. Kunnen broers en zussen deelnemen aan de sessies?

Zij kunnen zeker deelnemen aan de sessies waarin contact gemaakt wordt met de baby tijdens de zwangerschap. Voor hen is de voorbereiding op de bevalling minder interessant. Maar jullie kunnen hen ook zelf uitleggen hoe ze contact kunnen maken met de baby in de buik, zodra jullie thuisgekomen zijn na de sessies.

14. Moet je ‘lessen’ volgen om met je baby in de buik te kunnen communiceren?

Helemaal niet! Je kunt zorgvuldig je handen op de buik leggen, in je handen al je tederheid leggen, een klein teken geven aan de baby en… wachten. Het zou vreemd zijn als hij niet zou reageren. Je kunt ook voor hem zingen, wat hij heel graag heeft.

De affectieve voorbereiding helpt je om deze contacten te verdiepen en om jullie eigen affectieve capaciteit en jullie creativiteit hierin te ontwikkelen. Het is ook een benadering waarin vanaf de zwangerschap bewust en doelgericht bijgedragen wordt aan het ontwikkelen van een gevoel van veiligheid bij de baby.

15. Hoe kom je te weten wie je kan contacteren om deze voorbereiding te volgen?

Er zijn erkende beoefenaars in België, Frankrijk, Spanje, Kreta, Québec en de VS. Er bestaan momenteel twee verenigingen, één in België voor de Europese beoefenaars, en een in Québec. Op deze website vind je de leden van deze verenigingen.

In geval van twijfel, aarzel niet om de vereniging van je land te contacteren om na te vragen of een beoefenaar wel degelijk een opleiding heeft gevolgd.

16. Vanwaar komt de affectieve voorbereiding op de geboorte?

De affectieve voorbereiding op de geboorte werd ontwikkeld door Brigitte Dohmen, in België, in de jaren 90. Brigitte Dohmen is psycholoog-psychotherapeute, gespecialiseerd in de perinatale periode en opgeleid in de perinatale haptonomie in de jaren 80. Ze heeft een langdurige ervaring als psycholoog in de materniteit en neonatologie. Deze benadering is een synthese van haar ervaring in al deze gebieden.  Ze integreert verschillende concepten met inspiratie uit de haptonomie, de prenatale zang, de psychanalyse, de ontwikkelingspsychologie, de osteopathie en haar werk in het perinatale domein.

Brigitte Dohmen is de auteur van talrijke artikels op het gebied van de psychanalyse en van de geboorte. Ze is co-auteur van het franstalige boek: « Trois fées pour un plaidoyer. Ou l’éloge d’une naissance amoureuse et consciente. » (vertaling van de titel: Drie feeën voor een pleidooi. Of de lof aan een liefdevolle en bewuste geboorte) gepubliceerd door Amyris Edition.