Spelletjes met de baby in de baarmoeder

Spelletjes met de baby in de baarmoeder

In tegenstelling tot wat men vroeger dacht is de baby in de baarmoeder heel geïnteresseerd door wat er gebeurt in zijn omgeving. Hij gebruikt reeds zijn zintuigen (voelen, horen, proeven) om de wereld te verkennen. In de affectieve voorbereiding op de geboorte leren de ouders in contact te komen met hun kindje via de aanraking en door hun stem, en ze leren vertrouwd te geraken met het antwoord hierop van het kindje. Alle drie leren ze ook elkaar ontdekken en waarderen. De bedoeling van de ouders is om aan hun heel kleine kindje te laten voelen dat het voor hen al een persoon is en dat ze het met liefde en respect verwachten. Daardoor ontwikkelt de baby een diep gevoel van innerlijke veiligheid. Deze benadering bevordert de hechting en een vroeg engagement bij de ouders. De toekomstige vader krijgt de gelegenheid om er heel concreet bij betrokken te zijn.

Er worden 3 tot 6 sessies spelletjes met de baby voorgesteld, vanaf de 12e week van de zwangerschap (3 maanden). Deze ontmoetingen gebeuren per koppel en individueel.

Voordelen voor de moeder

Ze beleeft een echte affectieve ontmoeting met haar baby in de baarmoeder en leert hem kennen.

Ze weet hoe ze de baby kan geruststellen als ze zelf moeilijke emoties doormaakt.

Ze kan aan de vader voorstellen om samen met haar de baby op een veel concretere manier te verwachten.

Ze kan de baby uitnodigen om van ligging te veranderen als die voor haar niet comfortabel is.

Ze leert de baby op een optimale wijze in haar bekken dragen.

Ze kan momenten van vreugde en geluk beleven samen met haar partner en de baby.

Voordelen voor de vader

Hij ontwikkelt een heel concreet contact met zijn baby, al vanaf heel vroeg in de zwangerschap.

Hij neemt een heel reële plaats in bij de baby en ze leren elkaar wederzijds kennen en herkennen

Hij kan zijn baby geruststellen en kalmeren als het nodig is.

Hij leert de baby begeleiden in de buik.

Voordelen voor de baby

Hij kan ervaren dat men weet dat hij er is, dat hij in staat en bereid is tot in zich opnemen van boodschappen, en dat men hem bemint.

Hij kan helemaal vervuld worden door contacten vol tederheid en zo een diep gevoel van welbevinden en een stevig gevoel van innerlijke veiligheid ontwikkelen.

Hij leert zijn beide ouders kennen en kan hen herkennen na de geboorte.

Hij leert de wereld in vertrouwen ontdekken, al vóór zijn geboorte.

Dit alles helpt hem zijn vertrouwen in de ander te ontwikkelen.

Voordelen voor het koppel

Beide partners delen samen een heel affectieve ervaring, die hun relatie verrijkt.

Ze leren een niet-versmolten hechting ontwikkelen, die ruimte laat voor de ander.

Ze voelen zich erkend door hun baby.