Voordelen voor de moeder

 • een beter zelfbewustzijn ontwikkelen door allerlei klanken te gebruiken die in verschillende delen van haar lichaam vibreren,
 • een groter zelfvertrouwen en meer zelfwaardering ontwikkelen,
 • het vermogen ontwikkelen om naar de baby te luisteren en de hechting te versterken door klanken, ritmes en liederen, omdat de baby op een aantal ervan op een specifieke manier reageert,
 • een repertorium van klanken gebruiken om zich te ontspannen of nieuwe energie te krijgen, de productie te stimuleren van natuurlijke endorfines, het soepel openrekken bevorderen van het perineum tijdens de bevalling, en het persen te ondersteunen in respect voor de eigen fysiologie,
 • een verandering teweegbrengen in de gewaarwording van de pijn,
 • het kind uitnodigen tot een goede ligging,
 • klanken en liederen gebruiken om het kind bij zijn geboorte te verwelkomen,
 • klanken en liederen gebruiken om na de bevalling fysiek weer in vorm te komen,
 • na de bevalling het herstel bevorderen van de fysieke en psychologische integriteit.

Voordelen voor de vader

 • het gevoel van verbondenheid versterken met de partner en de baby,
 • zich beter uitgerust voelen om deel te nemen aan en zijn partner actiever te steunen in de verschillende stadia van zwangerschap, bevalling en postnatale periode,
 • de kwaliteit van zijn aanwezigheid verbeteren bij het verwelkomen van zijn kindje.

Voordelen voor de ouders

 • een methode van activering via het skelet aanleren om hun energie beter te kunnen regelen,
 • de bevalling beter beleven omdat ze een manier van samenzijn en samenwerken en een competentie hebben kunnen ontwikkelen via zangoefeningen, klanken en zang,
 • al zingend hun kindje verwelkomen,
 • de aangeleerde klanken, zang, ritmes en wiegbewegingen gebruiken om na de geboorte hun kindje te kalmeren, troosten of stimuleren, volgens diens behoefte.

Voordelen voor het kind

 • een beter affectief contact beleven met zijn ouders,
 • neurologisch en affectief gestimuleerd worden door de diversiteit en rijkdom van klankvibraties en ritmes gedurende de volledige duur van de zwangerschap (wat vooral belangrijk is als de moeder gedurende een deel van de zwangerschap moet liggen),
 • een betere spiertonus hebben,
 • tijdens zijn geboorte verwelkomd en gerustgesteld worden door zijn beide ouders,
 • na zijn geboorte gestimuleerd of tot rust gebracht worden door de zang, de wiegeliedjes, het wiegen en de ritmes, volgens zijn specifieke noden van dat moment.