De Franse vroedvrouw Chantal Verdière ontwikkelde de prenatale zang in Frankrijk en over de hele wereld, op basis van de werken over psychofonie van Marie-Louise Aucher. Deze professionele zangeres wijdde haar leven aan het exploreren van de impact van klanken en zang op het lichaam en de psyche, in verschillende fases van het leven. Deze benadering maakt op specifieke en bewuste wijze gebruik van de stem (zangoefeningen en zangen) en de ritmes gedurende de zwangerschap, de bevalling en daarna.

De algemene doelstelling van de prenatale zang is het herstellen van het lichamelijk en geestelijk evenwicht bij de beoefenaars.De klanken die de zwangere vrouw uitbrengt, leiden bij de baby tot dezelfde ervaring als bij haar. Terwijl haar eigen lichaam vibreert op vier octaven, laat ze de baby automatisch meevibreren van het hoofd tot de heupen. De klanken van de vader laten de baby vibreren van de heupen tot de voeten, zodat de baby uiteindelijk een echte klankmassage krijgt. Via de prenatale zang kunnen de ouders de affectieve band met hun kindje optimaliseren en kunnen ze zich op een aangename en efficiënte wijze voorbereiden op de bevalling. Tijdens de bevallingvergemakkelijken de klanken de opening van de baarmoedermond, ze veranderen de pijnbeleving en helpen bij het persen. Na de bevalling helpt de zang de moeder om haar lichamelijke en psychische integriteit terug te vinden en draagt ertoe bij dat de ouders hun kindje affectief kunnen blijven steunen en begeleiden, zowel in zijn vreugdevolle als zijn meest moeilijke momenten.

Internationale school voor prenatale zang en psychophonie (enkel Franstalig): www.chantprenatal.free.fr