Met Chantal Verdière, vroedvrouw

De psychophonie is een methode voor vitale harmonie door het bewust omgaan met de stem bij het spreken en zingen, volgens de overeenkomsten tussen klanken, ritmes en de mens. De psychophonische zang is zowel doel als middel.

Deze ontdekking van M. L. AUCHER werd neergelegd op de Académie des Sciences in 1960. Gans het lichaam is een uitzender van gesproken en gezongen klanken: niet alleen het oor is gevoelig aan klanken, ons hele lichaam weerklinkt op verschillende klanktrillingen. Het oor hoort enkel wat het interesseert, het gehoorzaamt aan de keuzes gemaakt door onze nieuwsgierigheid, enz. Zoals een muziekinstrument eerst ontvangt en dan uitzendt, zullen de klanken onze huid doen trillen en ons skelet doen weerklinken.

De psychophonie wordt met geluk toegepast tijdens de zwangerschap, door de prenatale zang, ontwikkeld door Chantal Verdière in samenwerking met Marie-Louise Aucher. Ze is bedoeld voor ieder die de eigen stem wil verbeteren en een beter zelfbewustzijn wil ontwikkelen. Zoals de volwassene de trillingen waarneemt via zijn zintuiglijk lichaam, ontvangt het kind in de baarmoeder alle klanken via de moeder doorheen het vruchtwater.

De groeiende bewustwording van het lichaam is ook een waardevol hulpmiddel in elk werken aan de stem en het vloeiend spreken, zowel bij de volwassenen als het kind.

Inhoud van de opleiding

Deze opleiding heeft als doel het ontdekken en bewustworden van ons lichaam als muziekinstrument:

  • Het leren afstemmen.
  • Ontdekken van de trilling in het uitzenden of ontvangen van klanken.
  • Belang van de vijf zintuigen in deze bewustwording.
  • Werken aan de ademhaling en het uitbrengen van klanken.
  • Het contact met de grond als steunpunt en het vrijmaken van diepe spanningen.

Deze exploratie gebeurt via vocalises, het luisteren naar zichzelf en anderen, en wordt daarna toegepast op liederen uit het traditionele of variété repertorium

Deze ontdekkingen worden aangevuld door de theoretische uitleg over verschillende fucntionneringswijzen van het lichaam, in relatie met de onderzoeken van Marie-Louise Aucher in de Psychophonie.

De deelnemers die het verkiezen kunnen daarna de opleiding Prenatale Zang volgen.