Chantal Verdière, vroedvrouw, heeft haar competenties toegevoegd aan deze van Marie-Louise Aucher om de principes van de psychophonie toe te passen op zwangere vrouwen en baby’s. Hieruit ontstond de prenatale zang, die toelaaat een affectieve relatie te ontwikkelen tussen beide ouders en de baby tijdens de zwangerschap. De baby krijgt deze klanktrillingen en wordt erdoor gewiegd in de buik van zijn moeder.

Chantal Verdière heeft ook vanuit haar eigen waarneming het hele potentieel van het gebruik van klanken voor de bevalling verder ontwikkeld. De baby wordt na de geboorte gewiegd en zingend verwelkomd..

Inhoud van de opleiding

Voorafgaand dient de opleiding Psyochophonie te zijn gevolgd

  • Herhaling en verdieping van de basiselementen van de Psychophonie met het oog op de specifieke toepassing ervan in de Prenatale Zang.
  • Aanleren van een repertorium, aangepast aan zwangere vrouwen.
  • Werken aan ritmes, wiegbewegingen en klanken die kunnen helpen bij de bevalling.
  • Het kind al zingend verwelkomen.
  • Voorbereiding en animatie van een atelier met zwangere vrouwen.