Voorwaarde voor deelname is het gevolgd hebben van de opleiding “Communicatie door het aanraken®”.

Doelstellingen van de opleiding

Aan koppels leren hoe ze vol tederheid hun baby kunnen begeleiden tijdens de zwangerschap en de bevalling. Hen in deze optiek voorbereiden op de bevalling. Leren om een affectieve begeleidster van de geboorte te worden.

Inhoud van de opleiding

Eerste jaar :

In de opleiding wordt inzicht gegeven over de psychologische en onbewuste aspecten die door een zwangerschap kunnen gestimuleerd worden: de foetale psychologie, de psychologische crisis van de zwangerschap, de betekenis van de geboorte van een eerste kind, de plaats van de vader, het tot stand komen van de relatie ouders-kind…Er wordt opleiding gegeven in de verschillende soorten contactspelletjes met de baby in de baarmoeder, via het affectieve aanraken en de prenatale zang, en verder in de affectieve begeleiding van de baby tijdens de geboorte.

Tweede jaar :

La formation aborde le problème de la douleur dans ses aspects physiques et psychologiques, le vécu psychologique de l’accouchement et sa physiologie. Elle formera à la préparation affective à la naissance, préparation à l’accouchement qui prend en compte le corps, le cœur et l’esprit et qui s’adresse aux 3 partenaires de la naissance : maman, papa et bébé.

Opleiders

Belangrijkste opleidsters

  • Brigitte Dohmen
  • Chantal Verdière

Mede-opleidster

  • Édith Van Cauwenberghe

Praktische inlichtingen

Iedere specialisatie start na het beëindigen van de opleiding “De communicatie door het aanraken®”, ze omvat 24 opleidingsdagen.