“De begeleiding die je ons hebt gegeven rond de geboorte van Valentine droeg er sterk toe bij dat we haar komst bij ons sereen konden beleven en waarschijnlijk ook dat ze zich overduidelijk goed voelt. Valentine is in goede conditie, wakker en levendig.”

Yves and Sophie

“Onwetendheid is een verschrikkelijke angst. Als iemand mijn vragen beantwoordt, is het zoveel gemakkelijker om een zicht te hebben op de weg die moet afgelegd worden… En me te realiseren dat ik per slot van rekening niet de eerste ben die die weg aflegt. Dank ook om me een rol te hebben gegeven in dit statuut van papa, dat soms zo betekenisloos lijkt.”

Alexis

“Heel veel dank voor deze wonderbaarlijke voorbereiding op de geboorte. Dank zij u heb ik al een hele tijd voor ik op de wereld kwam mijn ouders leren kennen. U hebt hen gebaren en woorden geleerd die me ontspannen en geruststellen. Ik ben een kleine jongen, heel levendig en al heel alert. Ook mijn ouders danken u voor alles.”

Arthur

“Door de aanbevelingen van een bevriend koppel begonnen we met het volgen van een affectieve voorbereiding tot de geboorte. We kwamen volledig onwetend en een beetje sceptisch op ons eerste onderhoud. Deze sessie was heel verrassend en vol ontdekkingen. Om te beginnen de ontdekking van mijn lichaam. De ontdekking van de affectieve contacten die we met ons kleine mensje kunnen hebben, de spelletjes die we met hem kunnen spelen en ook dat soort taal van het hart die we met ons drieën ontwikkelden, dankzij de raadgevingen van onze begeleidster. Deze benadering heeft ons dichter bij onze baby gebracht, vooral Daniel werd zich veel meer bewust van de aanwezigheid van dat kleine wezen, zijn kind. We hebben nu meer de indruk dat we ons kind met ons tweeën op de wereld gaan zetten. We zijn enthousiast. Onze vrienden hadden gelijk, het is formidabel.”

Daniel and Nicole

“Ik kan moeilijk de woorden vinden om mijn indrukken goed weer te geven. Het eerste wat me verwonderde was de ontdekking van een ‘relationele realiteit’ tussen deze baby en mezelf. Daarvóór waren er die dromen, verlangens, projecten, die ‘zonder de baby’ een relatie creëerden waarin ik alles domineerde… alleen, het oversteeg mij… Vanaf het begin van dit affectief contact met deze ‘baby-persoon’, is er geen relatie meer zonder hem. Het is een relatie met hem. Dat wil zeggen dat hij als persoon ook de relatie kan ‘richten’ volgens zijn eigen verlangens en ‘stemmingen’. En natuurlijk verandert dat alles. Er is nu een relatie tussen hem, rijk aan zijn eigen korte geschiedenis (maar reeds erfgenaam van een lange voorgeschiedenis) en de volwassene die ik ben en die dus een relatie in het nu beleeft en niet meer in de toekomst. Een andere indruk is zonder twijfel het gevoel van vreugde om al heel concreet tegenover hem mijn vertrouwen uit te drukken in zijn beginnende leven, heel mijn ‘betrokkenheid’ als vader, met hem iets te delen wat GOED is, wat hem een gevoel van veiligheid geeft en hem bevestigt in zijn beginnende geschiedenis.”

Jean-Paul