“De affectieve voorbereiding op de geboorte was voor ons en onze baby een heel verrijkende ervaring bij onze eerste zwangerschap en we hebben heel veel zin om deze mooie benadering opnieuw te beleven tijdens een tweede zwangerschap. Dat is heel belangrijk voor ons.”

Geneviève

“Een geboorte die anders was, en uitmondde in een intense reis naar het diepste van mezelf… Dank u wel dat u me hebt aangemoedigd om bepaalde deuren te openen…”

Cecilia

“Wat is het moeilijk om de juiste woorden te vinden die al het geluk, de moed, de rijkdom, de emotie uitdrukken die onze levens zijn komen kruiden bij elk bezoek aan u. Ik wil dus eenvoudig dank u zeggen, maar ‘een zó grote’, zoals de kinderen zeggen… Met veel warme genegenheid.”

Véronique

“Ik zou ‘Dank u’ willen zeggen, maar de uitdrukking lijkt me heel zwak vergeleken met uw steun en heel de rijkdom van deze begeleiding, die zich volgens mij niet beperkt tot de geboorte, maar veel verder gaat, en bovendien voordelen biedt voor de hele familie. Dus, aangezien ik geen woord vind om u te zeggen hoeveel goeds deze steun me heeft gebracht en nog brengt, zeg ik eenvoudigweg, zoals Leo, met wie het begon, en zoals zijn zusje lijkt te denken: ‘Het is prachtig!’.”

Véronique

“Dank dat u ons gedurende de zwangerschap van onze dochtertjes hebt begeleid met zoveel warmte, dank vooral om het licht dat we kregen, dat ons toeliet om deze negen maanden te beleven als een pad van licht en bewustzijn, en deze geboorten als een magisch moment. We verheugen er ons op om u binnenkort terug te zien om de verwelkoming van onze kinderen “te verlengen.”

Brigitte and Philippe

“Ik wil er graag aan toevoegen dat ik, sinds we dit affectief contact hebben uitgediept, zo vaak het gevoel heb dit kindje de mogelijkheid te geven om zich nu al te affirmeren als anders dan wij. Het is indrukwekkend hoezeer ik het gevoel heb dat hij onmiddellijk bereid is tot dit contact, om zich te laten aanspreken door ons en om ons op zijn beurt aan te spreken. Ik kan zijn persoonlijkheid ontdekken en aanvoelen, zoals hij die van mij waarneemt, en dit in een uitwisseling in een gevoel van veiligheid voor ons allebei. Ik vervoeg Jean-Paul: we vinden niets uit zonder hem, we proberen de realiteit samen met hem te beleven, van dag tot dag, onze realiteit, en natuurlijk beelden we ons dingen in, vinden we uit, creëren we, maar in het NU. ”

Marie-Cécile

“Ik ben telkens heel ontroerd als ik voel hoe ik tederheid in mijn handen kan leggen, zoals een stroom die van het hart, de ziel, naar de handpalmen gaat en dan naar het centrum van de buik, tot bij de baby.
Voelen dat dit contact echt invloed heeft, rust en eenheid brengt, en mij, de baby en Alfonso, mijn grote liefdes, verenigt… Dat stelt gerust. Het is ook goed om te voelen dat dit contact zacht is voor de baby en voor mezelf: ik kan tederheid voor mezelf toelaten.”

Sybille