“Tijdens onze eerste zwangerschap was de affectieve voorbereiding op de geboorte voor ons en onze baby een zeer verrijkende ervaring en we hadden heel veel zin om deze mooie benadering opnieuw te beleven tijdens een tweede zwangerschap. Dat was heel belangrijk voor ons.

De affectieve voorbereiding op de geboorte van Clarence gaf aan Frédéric en mezelf de gelegenheid om unieke momenten te beleven, rijk aan affectieve aanwezigheid voor deze tweede baby. Bovendien betrokken we onze dochter Angélique erbij, wat voor haar een manier was om zich te hechten aan haar broertje en van hem te gaan houden, zelfs vóór ze hem kon zien. Er groeide een sterke verbondenheid tussen Angélique en Clarence gedurende de zwangerschap.

Rond de 31ste week van de zwangerschap beleefden we moeilijke momenten, ongerust door de vele contracties. Door aanwezig te blijven bij Clarence en met hem in contact te blijven konden we beter blijven vertrouwen en hem geruststellen.

We voelden goed hoe in de loop van de tijd de hechting en de affectieve band sterker werden. Clarence en wijzelf waardeerden de spelletjes erg. Hij hield enorm van het contact dat Frédéric, Angélique en ik met hem hadden.

Wat nog een heel sterke indruk op ons maakte tijdens deze tweede ervaring, is hoezeer onze baby zich uitgenodigd voelde tijdens zijn geboorte, getuige zijn eigen grote betrokkenheid erbij. Na het fysiologische persen ontspande ik me, en Clarence maakte een grote beweging met zijn hoofd naar mijn bekkenbodem. Hij werkte zelf ook heel hard. Al vanaf zijn geboorte houdt Clarence er enorm van om in contact te zijn met zijn omgeving en hij heeft in zijn blik een aanwezigheid die erg charmeert. Nog eens, we waren echt verwonderd te zien hoezeer we de indruk hadden hem te kennen en hij ons.”

Geneviève