Voordelen voor de moeder

 • Ze kan waarnemen en begrijpen hoe haar baby de bevalling heeft beleefd.
 • Ze kan de baby helpen om zijn geboorte te herbeleven, terwijl ze hem begeleidt, steunt en troost.
 • Ze herbeleeft zelf ook de geboorte van haar baby en kan zo een aantal kwetsuren of ontgoochelingen helen die ze heeft opgelopen tijdens haar bevalling.
 • Ze kan bepaald huilgedrag van haar baby beter begrijpen en begeleiden.
 • Na deze begeleiding is haar baby rustiger.

Voordelen voor de vader

 • Hij zal tijdens de herbeleefde bevalling opnieuw zijn steunende rol spelen, zowel voor zijn partner als voor zijn baby, en het belang van zijn rol tenvolle aanvoelen.
 • Hij kan waarnemen en begrijpen hoe de baby zijn geboorte heeft beleefd.
 • Hij kan beter bepaalde emoties en gedragingen van zijn baby begrijpen en weten hoe hij ze kan begeleiden.

Voordelen voor de baby

 • Hij kan de spanningen, angsten en pijn loslaten die hij tijdens zijn geboorte beleefd heeft.
 • Hij voelt zich begrepen in zijn pijn.
 • Hij doet de ervaring op volledig op een affectieve manier begeleid en gesteund te zijn in deze beproeving.
 • Hij kan zijn angsten en het gevoel het niet aan te kunnen loslaten.
 • Hij wordt zich bewust van zijn kracht en zijn wil om te leven.