Voordelen voor de ouders

Ze leren de relationele boodschappen van hun baby ‘decoderen’, om beter zijn behoeften waar te nemen en te begrijpen.

Ze leren de dagelijkse handelingen volbrengen op zo’n manier dat de baby zich veilig blijft voelen.

Ze leren de baby op een affectieve manier begeleiden naar zelfstandigheid, met respect voor zijn ritme, zijn mogelijkheden en interesses.

Ze ontdekken de capaciteiten van hun baby.

Deze spelletjes zijn echt momenten van plezier en uitwisseling met z’n drieën.

Voordelen voor de baby

De baby leert zijn lichaam ontdekken en beheersen op een ludieke en interactieve wijze.

Hij leert de ‘gebruiksaanwijzing’ van de bewegingen die hij zich probeert eigen te maken.

Hij ontwikkelt geleidelijk een gevoel van competentie en zelfvertrouwen.

Hij voelt zich gesteund en beluisterd in al zijn behoeften, zowel in zijn behoefte aan veiligheid als die aan zelfstandigheid.